Web Tasarım yaptırmak isteyen kobilere, hazır kurumsal site konusunda inanılmaz fırsatlar... 249 TL 'den başlayan web tasarım fiyatlarımızı, ekibimiz ile görüşerek öğrenebilirsiniz...
Mandalina Web Tasarım, Web Tasarımı, Kartvizit, Kartvizit örnekleri, Kartvizit Tasarımı, Ucuz Kartvizit

Kartvizit Basımı

Baskı Öncesi Hazırlık
Baskı öncesi hazırlık genel anlamda film hazırlık olarak algılanır. Baskı öncesi hazırlıkta film, en son aşamadır. Bu aşamaya gelmeden önce yapılanlar ayrıntılı olarak incelendiğinde önemini daha iyi anlarız. İnceleyeceğimiz parçaların hepsi, mükemmel olduğu zaman doğru bir iş çıkartabiliriz. Kaliteli bir iş üretebilmek için gerekli olanlara uymadan var olan standartlara ulaşmak mümkün değildir. Baskı öncesi hazırlığı yapılacak olan bir işin, değişik iki süreci vardır.

1) Konvansiyonel (klasik yöntem)
Her iki süreçte Aynı malzeme ve aynı standartlar kullanılır. Ayrıldıkları tek nokta ise, bilgisayar ortamı kullanılmasıdır. Günümüzde artık konvansiyonel ortamlar terkedilmektedir. İster konvansiyonel isterse de dijital ortamda hazırlansın, yapılacak işin bilgilerini içeren malzemelerin, standart olarak kabul gören özelliklere sahip olması onun kalitesini belirler.Kaliteli bir sonuç ancak kaliteli orjinal, dia, opak, v.b. malzemelerin kullanılması ile mümkündür. Bu malzemelerdeki eksiklikler zaman ve maliyet artışlarına yol açtığı gibi en önemlisi de kaliteyi düşürür. Kötü çekilen bir dia (slayt), ne kadar iyi taranırsa (scanner) taransın, bilgisayar ortamında renk rütuşuda yapılsa yinede ancak belirli sınırlarda düzeltilebilir. Kötü bir iş bizi hep başlangıç noktasına götürür. Öyleyse, başlangıç noktamız nedir? Bu konuya geçmeden önce konvansiyonel diye adlandırdığımız ve geçmişte yapılan çalışmayı inceleyelim.

    Klasik Yöntemlerle Hazırlık Bir grafiker veya ressam, yapacağı işi ayrıntılı olarak düz bir kağıda yada genellikle milimetrik kağıda, kurşun kalem, cetvel, gönye v.b. araçları kullanarak trase çizerdi. Bunlar, üzerine yapıştıracağı malzemeleri gönyelemeye ve hizalamaya yardımcı olurdu. Eğer varsa orjinal kalemlerle (rapido adı verilen ve farklı kalınlıktaki herbir çizgi için ayrı ayrı kullanılan kalemlerdir) çizgi ve çerçeveleri çizerdi. Resim alanlarını, hangi malzemeyi kullanıyorsa dia veya opak olabilir, kurşun kalemlerle boyutlandırır ve kadrajlardı. Tipografiyi ise ya dizdirip yada letraset adı verilen folyolar üzerindeki harfleri kağıda transfer ederdi. Eğer renk kullanacaksa, orjinal üzerine eskiz veya aydınger kağıt kaplayıp, renkle ilgili açıklamaları burada yapardı. Bu çalışma bitiminde film atölyesi önce, gelen işin orjinalinin 1/1 negatifini elde eder, sonra dia ve opak malzemeleri scannerde tarar ayrı ayrı (CMYK) şablonlarını oluşturur ve bunları orjinalden elde ettiği negatiflerle birleştererek her rengin tek bir tabakada olmasını sağlardı. Daha geçmişte ise tipografi (yazı) ayrı, renk ayrımları (dia ve opaklar) ayrı olur, bunlar montajcılar tarafından birleştirilirdi. Dia ve opakların, tipografik özellikleri içeren orjinallerle birleştirilmesi sırasında, tekrar tekrar kopyalamak zorunda kalındığından (negatif+pozitif) ve her kopyalamada kayıplar oluştuğundan, çıkan sonuç günümüz koşullaryna göre mükemmel olmazdı. Kuşkusuz halen bu yöntemleri kullananlar var. Bir çok konuda başarılıda oluyorlar ama, uzun ve zahmetli bir iş olduğundan zaman ve paraları da boşa gidiyor. Diyelim ki dekupe yaptırmak istediniz, yapılacak işlem daha zahmetli bir hale geliyor ve hele birde iki dekupeyi üst üste yada bir dekupeyi herhangi bir başka dianın içine pas etme (gömme) işi olursa... Bu zorluklarla film sektörümüz uzun süre boğuştu. Bilgisayarlar işin içine girmeseydi halen bu zorluklarla çalışılmaya devam edilirdi. Kısaca klasik yöntemler bunlardı.

2) Dijital Yöntem
Peki şimdi ne yapılıyor? Grafikerlerin elinin altında masaüstü scanner, bilgisayar ve yazıcılar var. Tasladıklarını bilgisayar aracılığıyla oluşturup, dia veya opaklarını tarayıp (scannerda), uygun kadrajlarını vermesi, hatta varsa logo veya kolajlarını da tarayıp, kadrajlaması ve lazer aracılığıyla kağıda dökmesi mümkün. Biz bir orjinalin baskı ortamına geçişte, dijital ortama aktarılmasını, onun malzemelerini ve bilgisayarda yapacaklarımızı ve sonrasını inceleyeceğiz. Bunlar;
1- Görsel Malzemeler Dia, Opak, Kolaj, İllustrasyon
2- Orjinal Marj Tanımları Kesim payları,
3- Forma, Montaj
4- Renk Tanımları RGB, CMYK, SPOT, TİRE, DUOTONE
5- Baskı ortamları Tram, Kağıt, Film, Kalıba aktarım
6- Bilgisayar Ortamı Programlar
7- Dosya formatları
8- Servis bürolarına iş yollama

Baskı Sonrası

Mücellitlik - Ciltçilik:

Tabaka halinde kâğıtlar üzerine basılmış olan kitap, mecmua broşür ve bunlara benzer işlerin kâğıtlarının sayfa ve forma sırasıyla katlanıp bir araya getirilerek bir blok teşkiline ve bunun üzerine de muhafaza olarak bir kap geçirilmesi sanatına mücellitlik, bu işle uğraşan kişiyi de mücellit, işin yapıldığı atölyeye de mücellithane denir.

Mücellitlik denildiğinde, sadece bir kitabın ciltlenmesi anlaşılmamalıdır. Makinede baskıya girecek bir kâğıdın baskıya girecek ebatlarda kesilmesi, baskı sonrası formalarının birbirini takip eden sayfa numarası ile katlanması, yine sıra ile dikilmesi, tutkallanıp kapağın takılması yanında; delgi (zımba) pilyaj, cilt kapaklarına elle veya presler vasıtasıyla yapılan kabartma (GOFRE) ve yaldız baskılar da ciltleme işlemlerinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Türk tarihinde mücellitlik, bir meslek olma özelliğinin yanında, bir sanat faaliyeti olarak da yer almıştır. Bilhassa 19. yüzyılda ciltçilik sanatı çok gelişmiştir. Özellikle İslamiyet'in doğuşundan sonra süratle gelişen ciltçilikte, Türk ustaların nadide ürünleri "Herat İşi" adı altında ün saldı. Bu ustalar, cilt süslemelerinde Arapların kullandıkları geometrik şekillerin yerine, çini ve halıda kullanılan "Hatai ve Rumi" diye adlandırdıkları bezeme motiflerini tercih ettiler. Bu sayede önemli eserler çok güzel şekilde ciltlenmiş ve bugüne kadar muhafaza edilebilmiştir. Günümüzde ise ciltçilik, teknolojinin gelişmesine paralel olarak gelişme göstermiştir. Artık cilt işlemleri makineleşmiş durumdadır. Baskısı yapılan formaların harmanı, dikişi, tutkalı, kapak geçirme ve takma, kesme işlemleri, hatta paket yapımı dahi, sadece bir makine vasıtasıyla yapılır duruma gelmiştir. Cilt işleri, müstakil mücellithanelerde yapıldığı gibi, büyük matbaaların cilt atölyelerinde de yapılabilir.

Cilt İşlerinde Kullanılan Baskı Makinaları - Düzeltme makinaları :

Kağıtları havalandırıp düzgün hale getirme ve kesime hazırlama işlemi el ile yapıldığı gibi düzeltme makinelerinde da yapılabilir. Bu makineler, kâğıdı hem düzeltir, hem havalandırarak kolay kurumalarını sağlar. Düzeltme makineleri, bir köşesi hafif eğik bir masa görüntüsündedir. Motor gücüyle masanın üst tablası ve dolayısıyla tabla üstündeki
kâğıtlar titreşir. Böylece kâğıtlar gönyeli köşedeki yan duvarlarda ve bir hizada düzgün duruma gelir. Kâğıt düzeltme makineleri mücellit bıçaklarına yakın yerde bulunmalıdırlar.

Kesme baskı makinaları :
Düzeltilen kâğıtları, istenen ölçüde kesmeye yarayan otomatik bıçaklardır. Bu bıçaklar, yalnız cilt atölyelerinde değil baskı atölyelerinde de kullanılan önemli makineleridir. Basılmamış kâğıtlar baskı ölçüsüne uygun şekilde kesilmek zorundadır.

Baskısı bitmiş kâğıtlar ise üç amaçla kesilir :

1) Kenarları, düzeltme amacı ile tıraş etmek.

2) Aynı tabaka üzerinde iki veya daha çok nüsha bir arada basılmış ise bunları birbirinden ayırmak.

3) Kırma, katlama işlemlerinden geçerek harmanlanıp kapak takılıp bitirilmiş işlerin, sırt hariç diğer üç kenarından kesilmesi.

Kesme makineleri üç ana gurupta toplanabilir :

a) Mukavva giyotinleri : Ayaklı tabla şeklindedir. Karton veya mukavva, bir tablo üzerine yerleştirilir. Kesilmesi istenen kenar sıkıştırılır ve aynı kenarda bulunan bıçak, kol gücüyle aşağıya indirilerek kesim yapılmış olur.

b) Yarı otomatik bıçaklar : Kâğıt sıkıştırma, kesim, ölçü ayarları el ile yapılır. Kesme bıçağı elektrikli motor gücüyle iner ve kâğıt topunu keser. Bıçağın arka kısımda ileri geri hareket ettirilebilen metal bir tarak bulunur bu tarak kâğıt topunun arka kenarının düzgün şekilde dayanmasını sağlar.

c) Tam otomatik bıçaklar : Bu bıçaklar bilgisayar hafızalıdır. Kesim programı hafızaya verilir. Bıçak, kesim programı hassas biçimde uygular. Makine kâğıt topunu birbiri ardınca ve istenen ölçüde keser. Bıçak ustası, kesimi denetler ve top kâğıdı bıçağa yükler.Kırma - Katlama makineleri : Katlama işleri el ile "ıstaka"denilen bıçak şeklindeki bir kemik parçasıyla yapılabilir. Fakat modern cilt atölyelerinde kırma katlama işleri, ilgili makinelerle yapılır. Kırma katlama makineleri tipo, ofset ve tifdruk rotatif makinelerinin çıkış kısmında bulunur.

- 240 gr/m2 lik kâğıt bir defada kırılabilir.
- 160 gr/m2 lik kâğıt iki defada kırılabilir.
- 120 gr/m2 lik kâğıt üç defada kırılabilir.
- 80 gr/m2 lik kâğıt dört defada kırılabilir.

Yüksek tirajlı baskılar, mutlaka, makinede katlanır. Katlamada en önemli husus, ayarlı katlamadır. Katlamadan sonra sayfa hizalarının aynı olması gerekir. Bir başka çok önemli nokta, sayfa numaralarının doğru olarak birbirini izlemesidir. Montajda sayfa yanlış ve hatalı atılmışsa, bunu kırma katlamada düzeltmek mümkün değildir.

Kartvizit ana amaç olarak bir kişinin veya firmanın iletişim bilgilerini ve ismini içerir. Ana tema; kolay anlaşılır, ve firmayı en iyi şekilde temsil etmesi olmalıdır. Her ne kadar sadece bir bilgi notu özelliği taşısa da, bir kartvizit firmanın veya kişinin karakterini yansıtır. Birçok büyük firmada, özellikle Avrupada, kartvizit bir prestij aracıdır. Bir anlamda firmanın/kişinin müşteriye ulaşmak için kullandığı kendini ifade aracıdır. Kartviziti bir font kataloğu haline getirmeden, bir afiş olarak düşünmeden, sade fakat çarpıcı tasarımlar ana amaç olmalıdır. Kartvizit tasarımında bulunan firmanın logosu hariç, maksimum 2 değişik font kullanmakta fayda vardır. İlk tercih, aynı font ailesinin değişik versiyonlarını kullanmak olmalıdır. Bir firma veya kişi, müstakbel müşterisine kartvizitini uzattığı zaman, o ilk intiba müşterinin yüzüne yansır ve karşılıklı işbirliğindeki ilk adım başlar. Sadece bir kartvizit deyip geçmek son derece yanlıştır.

O halde, eğer ki bu koşullarda kartvizit tasarımınızı kendiniz yaptıysanız, hemen kartvizit siparişinizi verebilirsiniz. Kartvizit baskısını yapıp, tarafınıza teslim etme süremiz 4 iş günüdür.

Kartvizit siparişi vermek için, "Kartvizit" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Satın Al 'ı tıkladığınızda karşınıza çıkacak formu doldurup bize gönderdiğiniz taktirde, tasarım ekibimiz en kısa zamanda (aynı gün içerisinde) sizinle irtibat kuracaktır. Dilediğiniz taktirde 7/24 E-Mail ve MSN adresimiz olan info@mandalinatasarim.com adresinden ekibimizle irtibat kurabilir veya yine 7/24 destek verdiğimiz GSM numaramız 0544 550 5 550 'yi arayabilirsiniz.

Kartvizit ile alakalı diğer sayfalarımız;
Kartvizit
Kartvizit örnekleri
Kartvizit Fiyatları
Online Kartvizit
Ucuz Kartvizit
Kartvizit Boyutları
Kartvizit Programı
Kartvizitlik
Kartvizit Kataloğu
Kartvizit ölçüleri
Kartvizit Matbaa
Kartvizit Tasarımı
Kartvizit Basımı
Kartvizit Baskı
Kartvizit Firmaları
Yuvarlak Kartvizit örnekleri
Dünyadan İlginç Kartvizit örnekleri

Kartvizit Tasarımı ve Baskısı konusunda hizmet verdiğimiz bölgeler;
Kartvizit istanbul
Kartvizit izmir
Kartvizit Ankara
Kartvizit Antalya
Kartvizit Bodrum
Kartvizit Kadıköy
Kartvizit Göztepe
Kartvizit Bakırköy
Kartvizit Beylikdüzü
Kartvizit Taksim
Kartvizit Beyoğlu
Kartvizit Mecidiyeköy
Kartvizit şişli
Kartvizit Bostancı
Kartvizit Fenerbahçe
Kartvizit Arnavutköy
Kartvizit Bebek
Kartvizit Ortaköy
Kartvizit Beşiktaş
Kartvizit Avcılar
Kartvizit Bahçelievler
Kartvizit Topkapı
Kartvizit Cevizlibağ
Kartvizit Alanya
Kartvizit Kemer
Kartvizit çeşme
Kartvizit Marmaris
Kartvizit Bursa
Kartvizit Muğla
Kartvizit Adana
Kartvizit Merter
Kartvizit Bağcılar
Kartvizit Levent
Kartvizit Florya
Kartvizit Küçükçekmece
Kartvizit Büyükçekmece
Kartvizit Esenyurt
Kartvizit Hadımköy
Kartvizit Silivri
Kartvizit Çatalca
Kartvizit Zincirlikuyu
Kartvizit Sarıyer
Kartvizit Denizli
Kartvizit Rize
Kartvizit Trabzon
Kartvizit Kocaeli
Kartvizit Adapazarı
Kartvizit izmit
Kartvizit Mersin
istanbul kart

Kartvizit Aksaray
Kartvizit Anadolu Hisarı
Kartvizit Ataşehir
Kartvizit Beykoz
Kartvizit Beylerbeyi
Kartvizit Fatih
Kartvizit Fulya
Kartvizit Kartal
Kartvizit Kavacık
Kartvizit Maltepe
Kartvizit Pendik
Kartvizit Rumeli Hisarı
Kartvizit Sefaköy
Kartvizit şirinevler
Kartvizit Tuzla
Kartvizit ümraniye
Kartvizit üsküdar
Kartvizit Maslak
Kartvizit Zekeriyaköy
Kartvizit Altunizade
Kartvizit Kemerburgaz
Kartvizit Kağıthane
Kartvizit şile
Kartvizit Yenibosna